Sunday, July 4, 2010

Tumatakbo sa isipan

Tumatakbo sa isipan ko ang mga katagang binitiwan niya. Ang pagiging role model ba ay kadalasang nakikita o nababase sa antas ng iyong propesyon o sa kung sino ang nauuna? Parang nagiging pabigat kung iisipin, kung ganon ang pinupuntirya sa bawat pagpili ng desisyon.
Ewan ko lang kung tama ang pangamba kong darating ang araw, na sa paglipad niya'y, ituturing niyang mainam na iwan ang mabagal na estado ng pagtakbo ng desisyon sa buhay at malayang lumipad.
Binabase ko din sa mga nasasagap na storya sa mga kakilala.

Isa lang ang hindi ko gusto...ang maging isang pabigat.

No comments: